İŞVERENLERİN DİKKATİNE


İşyeri Hekimliği Hizmeti


İstanbul Akademi OSGB, kadrosunda bulunan deneyimli İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında firmaların ihtiyacı olan hizmeti en iyi şekilde vermektedir.

Yapacağımız çözüm ortaklığı ile firmanız adına görevlendirilecek olan İşyeri Hekimlerimiz ve Diğer Sağlık Personellerimiz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve  22/07/2013tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmek ile sorumludur.

İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu;

50’den çok çalışanı olan bütün işyerleri 1 Ocak 2013,
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 1 Ocak 2014,
50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1 Temmuz 2016 tarihi itibari
ile  İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

İstanbul Akademi OSGB olarak amacımız sadece İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanındayapılacak çalışmalar ile kanun ve yönetmeliklerin sizlere getirdiği yükümlülükleri ortadan kaldırmak değildir. İlgili kanun ve yönetmeliklerin getirdiği bütün görev ve sorumlulukları yerine getirirken bir yandan da İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünü firmanıza aşılamak, sıfır iş kazası prensibi ve hedefiyle hareket etmek ve bu düşüncenin firmanızda kalıcı olmasını sağlamaktır.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin yapacağı çalışmalar;

  • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
  • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
  • İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
  • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
  • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
  • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
  • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yönetmelikte belirtilen şekli ile örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
  • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde yönetmelikte istenen örneğine uygun olarak hazırlamak.
 İstanbul Akademi
 
E-Bülten Aboneliği
Abone olun, bizden haberiniz olsun!

İkitelli OSB Mah. Giyim Sanatkarları Ticaret Merkezi Sit. 3A Blok No:201 Başakşehir - İstanbul

escplus.net
İstanbul Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
İstanbul Akademi Sağlık Güvenlik Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
  2014 Tüm Hakları Saklıdır © | Gizlilik Politikası